Skip to main content

Կրիչի ծավալը

Brand

Տեսակ

Չափս

Հաճախականություն

Հիշողության ծավալը

Գին

Network


EDUP EP-SG7812 5 PORT 5 x 10/100Mbps Ports,

Brand

EDUP

Green Technology

YES

Interface

5 x 10/100Mbps Ports,

Model name

EP-SG7812

Ports

5 PORT

Warranty

12 месяц

3,000 AMD

EDUP EP-B3531 Bluetooth 5.3 USB 2

Brand

EDUP

Interface

Bluetooth 5.3

Model name

EP-B3531

Signal rate

USB 2

Warranty

12 месяц

3,000 AMD

EDUP EP-9611 USB3.0 LAN ADAPTER USB 3

Brand

EDUP

Interface

USB3.0 LAN ADAPTER

Model name

EP-9611

Signal rate

USB 3

Warranty

12 месяц

3,000 AMD

EDUP EP-9602GS 1000Mbps PCI-E Ethernet PCIe 10/100/1000Mbp

Brand

EDUP

CPU Cores

Interface

PCIe

Model name

EP-9602GS

Signal rate

10/100/1000Mbp

Warranty

12 месяц

3,000 AMD

DLINK DIR 300A 4 10/100Mbps LAN/WAN PORTS 150 Мбит/с

Brand

DLINK

Interface

4 10/100Mbps LAN/WAN PORTS

Model name

DIR 300A

Signal rate

150 Мбит/с

Warranty

12 месяц

4,000 AMD

UBIQUITI ETH-SP G2 1x 10/100/1000 2x RJ45 Female Connectors RJ45 10/100/1000 Ethernet

Brand

UBIQUITI

Frequency

1x 10/100/1000

Interface

2x RJ45 Female Connectors

Model name

ETH-SP G2

Signal rate

RJ45 10/100/1000 Ethernet

Warranty

12 месяц

4,000 AMD

TENDA S105 5 PORT 5 x 10/100Mbps Ports,

Brand

TENDA

Green Technology

YES

Interface

5 x 10/100Mbps Ports,

Model name

S105

Ports

5 PORT

Warranty

12 месяц

4,000 AMD

EDUP EP-SG7811 8 PORT 8 x 10/100Mbps Ports,

Brand

EDUP

Green Technology

YES

Interface

8 x 10/100Mbps Ports,

Model name

EP-SG7811

Ports

8 PORT

Warranty

12 месяц

4,000 AMD

EDUP EH-PW702 Smart WiFi Socket Smart WiFi Socket

Brand

EDUP

CPU Cores

Model name

EH-PW702 Smart WiFi Socket

Warranty

12 месяц

4,000 AMD

EDUP EP-9802 Type-C LAN ADAPTER Type-C

Brand

EDUP

Interface

Type-C LAN ADAPTER

Model name

EP-9802

Signal rate

Type-C

Warranty

12 месяц

4,000 AMD

TP LINK TL-SF1005 5 PORT 5 x 10/100Mbps Ports,

Brand

TP LINK

Green Technology

YES

Interface

5 x 10/100Mbps Ports,

Model name

TL-SF1005

Ports

5 PORT

Warranty

12 месяц

5,000 AMD

TP LINK TL-LS1008 8 PORT 8 x 10/100Mbps Ports,

Brand

TP LINK

Green Technology

YES

Interface

8 x 10/100Mbps Ports,

Model name

TL-LS1008

Ports

8 PORT

Warranty

12 месяц

5,000 AMD

TP LINK UB500 Bluetooth 5.0 USB 2

Brand

TP LINK

Interface

Bluetooth 5.0

Model name

UB500

Signal rate

USB 2

Warranty

12 месяц

5,000 AMD

TP LINK UE200 10/100/Mbps RJ45 Ethernet Port USB 2

Brand

TP LINK

Interface

10/100/Mbps RJ45 Ethernet Port

Model name

UE200

Signal rate

USB 2

Warranty

12 месяц

5,000 AMD

TP LINK TG-3468 LAN CART PCI Express 10/100/1000Mbp

Brand

TP LINK

Interface

PCI Express

Model name

TG-3468 LAN CART

Signal rate

10/100/1000Mbp

Warranty

12 месяц

5,000 AMD

Համակարգչային, վեբ և ցանցային խնդիրների լուծում

  • Հակոբ Ջաղացպանյան ԱՁ
  • ՀՎՀՀ : 28060973
  • Լենինգրադյան 38, բն․ 73
  • hakop28ol@yahoo.com

Վճարման եղանակներ