Skip to main content

Անխափան սնուցման սարք


MERCURY battery 9 A

Brand

MERCURY

Model name

battery 9 A

Warranty

6 месяц

9,000 AMD

MERCURY 750 Maverick 2xUniversal

Brand

MERCURY

Backup time

10min to 18min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

750 Maverick

Rear output socket

2xUniversal

Warranty

6 месяц

rating output va

17,000 AMD

MERCURY Elite 650 2xUniversal

Brand

MERCURY

Backup time

10min to 18min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

Elite 650

rating outputw

Rear output socket

2xUniversal

Warranty

6 месяц

rating output va

18,000 AMD

MERCURY Elite 850 Pro 2xUniversal

Brand

MERCURY

Backup time

15min~25min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

Elite 850 Pro

rating outputw

Rear output socket

2xUniversal

Warranty

6 месяц

rating output va

22,000 AMD

MERCURY 1050 Maverick

Brand

MERCURY

Backup time

20min~30min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

1050 Maverick

Warranty

6 месяц

rating output va

24,000 AMD

FSP PPF3601405

Brand

FSP

Build in avr

YES

Model name

PPF3601405

Warranty

12 месяц

rating output va

26,000 AMD

MERCURY ELITE 1000 SMART 3xUniversal

Brand

MERCURY

Backup time

20min~30min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

Elite 1000 SMART

rating outputw

Rear output socket

3xUniversal

Warranty

6 месяц

rating output va

31,000 AMD

MERCURY 1550 Maverick 4x Universal

Brand

MERCURY

Backup time

30min~40min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

1550 Maverick

Rear output socket

4x Universal

Warranty

6 месяц

rating output va

42,000 AMD

MERCURY Elite 1500 Pro 4x Universal

Brand

MERCURY

Backup time

30min~40min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

Elite 1500 Pro

rating outputw

Rear output socket

4x Universal

Warranty

6 месяц

rating output va

45,000 AMD

FSP PPF6000624/ PPF6000619

Brand

FSP

Build in avr

YES

Model name

PPF6000624/ PPF6000619

Warranty

12 месяц

rating output va

47,000 AMD

MERCURY Elite 2200 SMART Pro 4x Universal

Brand

MERCURY

Backup time

40min~50min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

Elite 2200 SMART Pro

rating outputw

Rear output socket

4x Universal

Warranty

6 месяц

rating output va

58,000 AMD

MERCURY ELITE 3200 SMART 4x Universal

Brand

MERCURY

Backup time

40min~50min

Build in avr

YES

Charging time

8 – 10 Hours

Model name

ELITE 3200 SMART

rating outputw

Rear output socket

4x Universal

Warranty

6 месяц

rating output va

108,000 AMD

Համակարգչային, վեբ և ցանցային խնդիրների լուծում

  • Հակոբ Ջաղացպանյան ԱՁ
  • ՀՎՀՀ : 28060973
  • Լենինգրադյան 38, բն․ 73
  • hakop28ol@yahoo.com

Վճարման եղանակներ