Skip to main content

SSD NVME


TEAM GROUP 2280 TM8FP6256G0C101 PCI-e NVMe 1.3 up to 1500 up to 800 256 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.3

Model name

2280 TM8FP6256G0C101

SSD Read Speed

up to 1500

Storage capacity

256 GB

Write Speed

Warranty

6 месяц

12,000 AMD

TEAM GROUP MP33 PRO TM8FPD512G0C101 PCI-e NVMe 1.3 up to 2100 up to 1700 512 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.3

Model name

MP33 PRO TM8FPD512G0C101

SSD Read Speed

up to 2100

Storage capacity

512 GB

Write Speed

Warranty

6 месяц

19,000 AMD

TEAM GROUP MP33 PRO TM8FPD001T0C101 PCI-e NVMe 1.3 up to 2100 up to 1700 1000 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.3

Model name

MP33 PRO TM8FPD001T0C101

SSD Read Speed

up to 2100

Storage capacity

1000 GB

Write Speed

Warranty

6 месяц

33,000 AMD

SAMSUNG 980 NVMe MZ-V8V500B/AM PCI-e NVMe 1.3 up to 3500 up to 3300 500GB

Brand

SAMSUNG

CPU

PCI-e NVMe 1.3

Model name

980 NVMe MZ-V8V500B/AM

SSD Read Speed

up to 3500

Storage capacity

500GB

Write Speed

Warranty

12 месяц

33,000 AMD

TEAM GROUP CARDEA Zero Z44L TM8FPL500G0C127 PCI-e NVMe 1.4 up to 3300 up to 2400 500 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.4

Model name

CARDEA Zero Z44L TM8FPL500G0C127

SSD Read Speed

up to 3300

Storage capacity

500 GB

Write Speed

Warranty

6 месяц

34,000 AMD

TEAM GROUP TM8FPD002T0C101 PCI-e NVMe 1.4 up to 1500 up to 850 2000 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.4

Model name

TM8FPD002T0C101

SSD Read Speed

up to 1500

Storage capacity

2000 GB

Write Speed

Warranty

6 месяц

53,000 AMD

TEAM GROUP CARDEA A440 Pro TM8FPY001T0C129 PCI-e NVMe 1.4 up to 7200 up to 6000 1000 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.4

Model name

CARDEA A440 Pro TM8FPY001T0C129

SSD Read Speed

up to 7200

Storage capacity

1000 GB

Write Speed

Warranty

6 месяц

66,000 AMD

TEAM GROUP MP34 TM8FP4004T0C101 PCI-e NVMe 1.4 4000 GB

Brand

Team Group

CPU

PCI-e NVMe 1.4

Model name

MP34 TM8FP4004T0C101

Storage capacity

4000 GB

Warranty

6 месяц

107,000 AMD

Համակարգչային, վեբ և ցանցային խնդիրների լուծում

  • Հակոբ Ջաղացպանյան ԱՁ
  • ՀՎՀՀ : 28060973
  • Լենինգրադյան 38, բն․ 73
  • hakop28ol@yahoo.com

Վճարման եղանակներ