Skip to main content

E GREEN JNP-775 LGA 1700 775 to 1200 LGA 1700 775 to 1200 90 mm


Additional information

Brand

E GREEN

Cooler fan count

1

Cooler heat pipes count

4 PIN PWM FUNCTION 95W

Cpu Socket

LGA 1700 775 to 1200

Model name

JNP-775

Size

90 mm


 

2,000 AMD


Համակարգչային, վեբ և ցանցային խնդիրների լուծում

  • Հակոբ Ջաղացպանյան ԱՁ
  • ՀՎՀՀ : 28060973
  • Լենինգրադյան 38, բն․ 73
  • hakop28ol@yahoo.com

Վճարման եղանակներ