Skip to main content

DDR4/5 Laptop


TEAM GROUP TED44G2666C19-S01 SODIMM 2666 Mhz 4GB

Brand

Team Group

Frequency

2666 Mhz

Memory Capacity

4GB

Model name

TED44G2666C19-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

8,000 AMD

TEAM GROUP TED48G3200C19-S01 SODIMM 3200 Mhz 8GB

Brand

Team Group

Frequency

3200 Mhz

Memory Capacity

8GB

Model name

TED48G3200C19-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

10,000 AMD

TEAM GROUP SODIMM 4800 Mhz 8GB

Brand

Team Group

Frequency

4800 Mhz

Memory Capacity

8GB

Model name

SODIMM

Warranty

12 месяц

10,000 AMD

TEAM GROUP TED416G3200C19-S01 SODIMM 3200 Mhz 16GB

Brand

Team Group

Frequency

3200 Mhz

Memory Capacity

16GB

Model name

TED416G3200C19-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

17,000 AMD

LEXAR LD4AS016G-B3200GSST 3200 Mhz 16GB

Brand

LEXAR

Frequency

3200 Mhz

Image size

NEW

Memory Capacity

16GB

Model name

LD4AS016G-B3200GSST

Warranty

12 месяц

17,000 AMD

TEAM GROUP TED516G5600C46A-S01 SODIMM 5600 Mhz 16GB

Brand

Team Group

Frequency

5600 Mhz

Memory Capacity

16GB

Model name

TED516G5600C46A-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

28,000 AMD

TEAM GROUP TED516G4800C40-S01 SODIMM 4800 Mhz 16GB

Brand

Team Group

Frequency

4800 Mhz

Memory Capacity

16GB

Model name

TED516G4800C40-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

30,000 AMD

KINGSTON KF556S40IB-16 SODIMM 5600 Mhz 16GB

Brand

KINGSTON

Frequency

5600 Mhz

Memory Capacity

16GB

Model name

KF556S40IB-16 SODIMM

Warranty

12 месяц

33,000 AMD

TEAM GROUP TED432G3200C19-S01 SODIMM 3200 Mhz 32GB

Brand

Team Group

Frequency

3200 Mhz

Memory Capacity

32GB

Model name

TED432G3200C19-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

34,000 AMD

LEXAR LD4AS032G-B3200GSST 3200 Mhz 32GB

Brand

LEXAR

Frequency

3200 Mhz

Image size

NEW

Memory Capacity

32GB

Model name

LD4AS032G-B3200GSST

Warranty

12 месяц

35,000 AMD

TEAM GROUP TED516G4800C40-S01 SODIMM 4800 Mhz 32GB

Brand

Team Group

Frequency

4800 Mhz

Memory Capacity

32GB

Model name

TED516G4800C40-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

60,000 AMD

TEAM GROUP CTCCD564G5600HC46DC-S01 SODIMM 5600 Mhz 32GB

Brand

Team Group

Frequency

5600 Mhz

Memory Capacity

32GB

Model name

CTCCD564G5600HC46DC-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

60,000 AMD

KINGSTON KF556S40IB-32 SODIMM 5600 Mhz 32GB

Brand

KINGSTON

Frequency

5600 Mhz

Memory Capacity

32GB

Model name

KF556S40IB-32 SODIMM

Warranty

12 месяц

60,000 AMD

TEAM GROUP CTCCD532G5600HC46DC-S01 SODIMM 5600 Mhz 32GB (2x16GB)

Brand

Team Group

Frequency

5600 Mhz

Memory Capacity

32GB (2x16GB)

Model name

CTCCD532G5600HC46DC-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

65,000 AMD

TEAM GROUP CTCCD564G5600HC46DC-S01 SODIMM 5600 Mhz 64GB (2x32GB)

Brand

Team Group

Frequency

5600 Mhz

Memory Capacity

64GB (2x32GB)

Model name

CTCCD564G5600HC46DC-S01 SODIMM

Warranty

12 месяц

125,000 AMD

Համակարգչային, վեբ և ցանցային խնդիրների լուծում

  • Հակոբ Ջաղացպանյան ԱՁ
  • ՀՎՀՀ : 28060973
  • Լենինգրադյան 38, բն․ 73
  • hakop28ol@yahoo.com

Վճարման եղանակներ